Handelsbetingelser

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

Senest opdateret d. 1. september 2020

Disse generelle handelsbetingelser regulerer Virbac Danmark A/S´s, CVR-nummer 16313637, Profilvej 1, 6000 Kolding (”SÆLGER”) salg af produkter gennem webstedet store.dk.virbac.com ("WEBSIDEN") til sine kunder ("KUNDEN"). Formålet med handelsbetingelserne er at definere KUNDENS rettigheder og forpligtelser i forbindelse med køb samt SÆLGERS roller og ansvar i forbindelse med salg af produkter via WEBSIDEN. Hvis nogen bestemmelse i disse handelsbetingelser er eller bliver ugyldig eller ikke kan håndhæves, påvirkes gyldigheden eller håndhævelsen af de andre bestemmelser ikke i disse handelsbetingelser derved. 

Det mindes om, at KUNDEN har læst og accepteret brugervilkårene for WEBSIDEN, der regulerer forholdet mellem SÆLGER og enhver bruger, herunder KUNDEN, vedrørende adgang og/eller brug af WEBSIDEN. Om nødvendigt specificeres det, at medmindre andet udtrykkeligt er angivet i de generelle betingelser, er KUNDEN også forpligtet til at overholde de generelle betingelser, når der bestilles varer via WEBSIDEN.

Læs venligst bestemmelserne i disse handelsbetingelser nøje igennem, udskriv dem og opbevar en kopi.

 1. KUNDEKONTO

1.1 For at kunne placere en ordre på WEBSIDEN, skal KUNDEN have en konto.

Hvis KUNDEN allerede har en konto, kan han oprette forbindelse til sin konto for at placere en ordre på WEBSIDEN.

Ellers foreslår SÆLGER at KUNDEN opretter en konto i løbet af ordreprocessen for at kunne bestille varer på WEBSIDEN. KUNDEN skal give nøjagtige oplysninger og en gyldig e-mailadresse, så SÆLGER kan komme i kontakt med KUNDEN, især i forbindelse med bekræftelse af oprettelsen af kontoen og i tilfælde af at KUNDEN har placeret en ordre, især for at kunne kontakte KUNDEN vedrørende denne ordre.

1.2 KUNDEN kan til enhver tid rette i sine oplysninger, enten direkte via kontoen eller ved at kontakte SÆLGER. Kunden opfordres til at opdatere sine data med jævne mellemrum.

1.3 Adgangskoden til KUNDENS konto er strengt personlig og fortrolig for KUNDEN. KUNDEN afholder sig fra at videregive den til en tredjepart i enhver form og forpligter sig til at gøre alt for at opretholde fortroligheden.

I tilfælde af at adgangskoden mistes/glemmes eller bliver stjålet, herunder i tilfælde af, at KUNDEN opdager eller bemærker at hans konto bliver misbrugt, er KUNDEN forpligtet til straks at informere SÆLGER ved at anmode om at generere en ny adgangskode [via e-mail til SÆLGER på virbac@virbac.dk] eller ved at bruge den tekniske funktionalitet "Jeg har glemt min adgangskode", når du opretter forbindelse. 

1.4 I tilfælde af at KUNDEN undlader at overholde ovennævnte forpligtelser eller enhver anden bestemmelse i handelsbetingelserne, kan adgangen til KUNDENS konto og dermed muligheden for at bestille varer på WEBSIDEN straks og uden varsel midlertidigt eller permanent suspenderes eller annulleres ved deaktivering af den pågældende KUNDES konto, uden at dette berører SÆLGERS andre rettigheder. 

 1. PLACERING OG VALIDERING AF ORDREN 

2.1 KUNDEN erklærer at være myndig og have den juridiske kapacitet til at indgå kontrakter og bestille varer via WEBSIDEN. De udbudte varer sælges kun i sædvanlige mængder og kun til personer af en alder, hvor de er i stand til at indgå lovlige transaktioner.

2.2 KUNDEN vælger på WEBSIDEN det/de produkter, der skal købes, den tilsvarende mængde og, hvis WEBSIDEN tilbyder det, størrelsen. KUNDEN bekræfter sit valg ved at klikke på knappen "TILFØJ TIL KURV". 

KUNDEN kan kontrollere sin ordre ved at åbne kurven og ændre eller slette indholdet helt eller delvist, før ordrens bekræftes. 

Ved at klikke på knappen "TIL KASSEN" opfordres KUNDEN til at logge ind på sin konto eller, hvis han ikke har en, til at oprette en. Efter at have identificeret sig ved hjælp af sin konto, vælger KUNDEN leveringsmetoden i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er angivet under punkt 6 "LEVERING” samt sin faktureringsadresse. KUNDEN forpligter sig til at give nøjagtige data og om at ændre dem hvis det er nødvendigt.

For at bekræfte sin ordre opfordres KUNDEN til at klikke på knappen "NÆSTE". KUNDEN vil modtage en kortfattet redegørelse for sin ordre inklusiv prisen på det/de valgte produkt(er), prisen på leveringen samt det samlede beløb, der skal betales.

KUNDEN vælger derefter sin betalingsmetode og udfylder de påkrævede betalingsdata. KUNDEN skal imperativt have accepteret handelsbetingelser og derefter klikke på knappen "BESTIL", et klik, der validerer betalingen og accept af handelsbetingelser.

KUNDEN forpligter sig til al information givet under bestillingsprocessen. Som konsekvens kan SÆLGER i tilfælde af fejl begået af KUNDEN ikke holdes ansvarlig, hvis eventuelle fejl fører til at leveringen af produktet(er) ikke er mulig.

KUNDEN modtager en ordrebekræftelse via e-mail med et ordrenummer. Denne ordrebekræftelse udgør ikke accept af tilbuddet. Ved at afgive en ordre tilbyder kunden at købe produkter og være underlagt disse handelsbetingelser. SÆLGER forbeholder sig retten til at afvise ethvert sådant tilbud fremsat af KUNDEN. Når KUNDEN afgiver en ordre, modtager KUNDEN en bekræftelses-e-mail, der bekræfter modtagelse af din ordre. Denne e-mail vil kun være en bekræftelse og udgør ikke accept af KUNDENS tilbud. En kontrakt mellem KUNDEN og SÆLGER bliver først dannet, når SÆLGER accepterer KUNDENS tilbud ved at sende en bekræftelse via e-mail om, at de bestilte varer er sendt til KUNDEN. Kun devarer, der er oplistet i den bekræftelses-e-mail, der sendes på afsendelsestidspunktet, vil blive inkluderet i den indgåede kontrakt.

2.3 SÆLGER skal informere KUNDEN i tilfælde af, at der er lagermangel/ -problemer, der kan påvirke ordren.

2.4 Enhver ordre betragtes som accept af prisen og beskrivelsen af det/de bestilte produkt(er) og af handelsbetingelser i henhold til punkt 3 "ACCEPT AF handelsbetingelser".

2.5 SÆLGER forbeholder sig også retten til at afvise eller annullere en ordre fra en KUNDE, med hvem han har en tvist om betaling af en tidligere ordre eller en objektiv mistanke om svig.

 1. ACCEPT AF HANDELSBETINGELSER

3.1 Enhver ordre på produkter fra SÆLGER, uanset oprindelse, indebærer uforbeholden overholdelse af handelsbetingelserne, som annullerer enhver modsat klausul, der måtte forekomme i indkøbsordrer, korrespondance, købsbetingelser eller dokumenter udstedt af KUNDEN og som ikke er udtrykkeligt godkendt af SÆLGER.

3.2 I overensstemmelse med de gældende regler kan KUNDEN til enhver tid konsultere, downloade eller udskrive på et holdbart medium de nuværende handelsbetingelser, der er tilgængeligt på WEBSIDEN ved at klikke på fanen "handelsbetingelser".

3.3 SÆLGER forbeholder sig retten til at ændre sine almindelige salgsbetingelser fra tid til anden uden at dette påvirker allerede bestilte ordrer, som forbliver underlagt de handelsbetingelser som accepteres af KUNDEN på det tidspunkt, hvor de pågældende ordrer er placeret.

 1. PRODUKTER

4.1 Hvert produkt ledsages af en beskrivende tekst, der indeholder de væsentligste egenskaber ved produktet, som KUNDEN opfordres til at læse, inden der afgives en ordre.

4.2 Selvom SÆLGEREN skal sikre, at det visuelle indhold om produkterne er så sandfærdigt som muligt, kan han ikke garantere fuldstændig lighed med de produkter, der udbydes til salg. Dette visuelle indhold er ikke kontraktligt.

4.3 Medmindre andet er angivet, er de produkter, der præsenteres på WEBSIDEN, såvel som deres priser gyldige i mens de er slået op på WEBSIDEN.

4.4 SÆLGER forbeholder sig retten til at ændre den liste over produkter, der tilbydes til KUNDEN på WEBSIDEN, uden at dette medfører nogen ret til kompensation overhovedet til fordel for KUNDEN.

 1. TILGÆNGELIGHED

5.1 Produkterne tilbydes så længe lager haves. I tilfælde af manglende tilgængelighed af produkt(er) efter ordren er placeret, vil KUNDEN blive informeret så hurtigt som muligt. SÆLGER kan tilbyde kunden et produkt med lignende egenskaber, uden at KUNDEN er forpligtet til at acceptere udskiftningen af det produkt, som der oprindeligt er blevet bestilt. I tilfælde af at KUNDEN ikke ønsker det foreslåede erstatningsprodukt, kan KUNDENS ordre herefter annulleres, og KUNDEN debiteres ikke for beløbet.

 1. LEVERING

6.1 Uanset forsendelsesmetoden skal SÆLGERS produkter leveres af transporttjenesteudbydere (PostNord) i de områder, hvor SÆLGER leverer, dvs. Danmark undtagen Grønland og Færøerne. Da SÆLGER er ansvarlig for forsendelse af produkterne, overføres risikoen for tab eller forringelse af produktet til KUNDEN på tidspunktet for leveringen af produkterne, dvs. overførslen til KUNDEN af den fysiske besiddelse af produkterne.

6.2 Valget mellem de forskellige leveringsformer, der tilbydes, afhængigt af det bestilte produkt, foretages på tidspunktet for bekræftelse af ordren. Prisen for leveringen angives på tidspunktet for valg af levering og tilføjes således til det samlede ordrebeløb.

6.3 Leveringstiden og de vilkår og betingelser, der er specifikke for hver leveringsmetode, skal angives til KUNDEN på tidspunktet for valget af leveringsmetode. 

6.4 Levering sker til den leveringsadresse, der er angivet af KUNDEN, idet det specificeres, at dette skal være bopælsadresse for KUNDEN, en fysisk person efter KUNDENS valg eller en juridisk enhed (levering til KUNDENS firma). Levering kan ikke ske til hoteller eller postbokse.

I tilfælde af at det er umuligt at foretage leveringen på grund af en forkert angivet leveringsadresse eller at KUNDEN undlader at afhente varen fra det valgte afhentningssted, kan der ikke foretages nogen genafsendelse, og KUNDEN refunderes inden for fem (5) dage efter SÆLGER modtager varen retur.  

6.5 SÆLGER kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser af levering, der ikke er hans egen skyld eller er begrundet i tilfælde af force majeure (som defineret nedenfor).

Hvis leveringstiden overskrides, kan KUNDEN anmode om annullering af salget og inden for en maksimum periode på fjorten (14) dage efter dens anmodning få tilbagebetalt det beløb, der er betalt for ordren. Uanset det foregående kan SÆLGER kan ikke holdes ansvarlig for de skadelige følger af en forsinkelse i leveringen, kun SÆLGERS refusion af købsprisen er muligt til udelukkelse af anden form for kompensation.

6.6 På leveringstidspunktet er det op til KUNDEN at kontrollere tilstanden af pakken og dens indhold ved ankomsten af ordren. Hvis det er nødvendigt, skal KUNDEN straks give udtryk for alle sine forbehold, og dette på en nøjagtig måde direkte på følgesedlen. Ved at underskrive følgesedlen uden nogen forbehold antages det, at KUNDEN har modtaget varerne uden nogle tydelige mangler.

I tilfælde af, at pakken og / eller dens indhold er beskadiget, opfordres KUNDEN til at afvise de varer, der er leveret af transportøren, og til at angive dette afslag udtrykkeligt på følgesedlen ledsaget af eventuelle nyttige reserver.

Denne bekræftelse fra KUNDEN på tidspunktet for modtagelsen af produkterne foran transportøren er væsentlig, idet den giver SÆLGEREN mulighed for derefter at udøve regres mod transportøren for enhver manglende overensstemmelse, der måtte være resultatet af transporten eller selve leveringen. 

6.7. Hvis produktet ikke er leveret som lovet (mere end 5 arbejdsdage), rettes der henvendelse til vores kundeservice på virbac@virbac.dk herefter sikrer vi en efterlysning og kontakter kunden med svar på denne med information om årsagen til forsinkelsen og ny leveringstid.

6.8. Ved reklamation eller beskadigede varer rettes henvendelse til virbac@virbac.dk senest 14 dage efter modtagelsen med fgl. detaljer: Ordrenummer, billeder af de skadede produkter samt kort forklaring på hvordan skaden er opstået.

Mere information på: Levering & returnering og Ofte stillede spørgsmål

 1. PRISER

7.1 Prisen på produkterne er fastlagt i DKK inkl. moms og eksklusiv leveringsomkostninger. Minimums ordreværdi er 6,- kr. 

I ordreoversigten og ordrebekræftelsen udtrykkes den samlede pris inklusive alle skatter, inkl. moms samt leveringsomkostninger.

7.2 SÆLGER forbeholder sig retten til at til enhver tid at ændre priserne, men det mindes om, at produkterne faktureres på grundlag af de gældende priser på tidspunktet for validering af ordren og betaling, afhængig af tilgængelighed. 

 1. BETALINGSVILKÅR

8.1 Produkterne betales på dagen for placeringen af ordren.

8.2 Betalingen af produkterne foretages med kreditkort med forkortelsen VISA og MASTERCARD via Adyen. 
Når det er muligt, bruges 3D Secure Authentication til at kontrollere, at betalingen sker uden bedrageri.

8.3 KUNDEN erkender udtrykkeligt, at kommunikationen med kreditkortnummeret giver tilladelse til at debitere hans konto op til prisen på de bestilte produkter. Hvor det er relevant sendes en meddelelse om annullering af ordre på grund af manglende betaling til KUNDEN af SÆLGER til den e-mail-adresse, som KUNDEN har angivet, da han oprettede sin konto.

8.4 Efter afslutningen af betalingen kan KUNDEN hente en faktura via sin konto på WEBSIDEN.

8.5 For at undgå enhver tvetydighed understreges, at annullering af en ordre ikke fritager KUNDEN for sin forpligtelse til at betale medmindre annulleringen er berettiget efter bestemmelserne i handelsbetingelser eller ufravigelig lovgivning i øvrigt. 

 1. FORTRYDELSESRET

9.1. Ved forbrugerkøb har KUNDEN ret til uden begrundelse at fortryde købet inden for fjorten (14) dage. Fortrydelsesfristen udløber fjorten (14) dage efter den dag, hvor KUNDEN eller en af KUNDEN angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse. Fortrydelsesretten gælder IKKE for produkter, hvor forseglingen er brudt.

9.2. For at udnytte fortrydelsesretten skal dette klart og utvetydigt meddeles SÆLGER. KUNDEN kan gøre brug af fortrydelsesformularen, som findes under punktet levering og returnering [indsæt link].

9.3. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis SÆLGER modtager meddeles om udøvelse af fortrydelsesretten inden udløb af fortrydelsesfristen.

9.4. Hvis fortrydelsesretten udøves refunderer SÆLGER alle betalinger modtaget fra KUNDE, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger som følge af KUNDENS eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som SÆLGER tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest fjorten (14) dage fra den dato, hvor SÆLGER har modtaget meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten. 

Hvis SÆLGER derimod ikke har modtaget produktet retur, har SÆLGER ret til at vente på en refusion for det indtill produktet er returneret eller indtil KUNDE har fremlagt bevis for, at produktet er returneret.

For tilbagebetaling i tilfælde af reklamation, hvis KUNDE klager over produktet, og SÆLGEREN har godkendt klagen, skal SÆLGER godtgøre hele beløbet inklusive forsendelsesomkostninger og anden kompensation, som KUNDEN har ret til i henhold til obligatorisk lovgivning. Refusionen foretages uden unødig forsinkelse fra beslutningen om godkendt klage.

SÆLGER foretager refusionen via de samme betalingsmidler, der blev anvendt til at betale for ordren, medmindre KUNDEN udtrykkeligt accepterer at bruge en anden metode og forudsat at refusionen ikke medfører yderligere omkostninger. Hvis dette er tilfældet, eller hvis de første betalingsmidler er udløbet, skal KUNDEN kontakte SÆLGER for at ændre refusionsmetoden. SÆLGER er ikke ansvarlig for nogen refusion på et udløbet betalingsmiddel.

9.5 Enhver fordel, der tidligere er tildelt og betinget af det foretagne køb, vil gå tabt og vil således have betydning for restitution eller i reduktion af refusionen, der skal foretages.

9.6. SÆLGER kan tilbageholde tilbagebetalingen indtil varerne er modtaget retur eller modtaget behørig dokumentation for at varerne er returneret. 

9.7. Varen skal straks og senest fjorten (14) dage fra den dato, hvor SÆLGER har modtaget meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis varerne er returneret inden udløb af de fjorten (14) dage.

9.8. KUNDEN skal selv dække omkostningerne som der er i forbindelse med tilbagelevering af varerne. 

9.9. Hvis varen bliver returneret i forringet stand, skal KUNDEN betale en erstatning for værditabet ved ødelagte produkter. Dette gælder dog kun forringelse af varen værdi, der skyldes anden håndtering, end hvad er nødvendigt for at fastslå varen art, egenskaber og den måde varen fungerer på.   

9.10 Fortrydelsesretten finder ikke anvendelse for levering af varer: 

 • der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg. 
 • der må antages at blive forringet eller forældet hurtigt
 • der er forseglede, og af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke egner sig til at blive returneret, og hvor forseglingen er brugt efter levering.
 • der på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved levering. 
 1. GARANTIER OG SÆLGERENS ANSVAR

10.1. Dokumenter, beskrivelser og information vedrørende produkterne, der vises på WEBSIDEN, er vejledende og ikke dækket af garanti af nogen art.  

10.2. Alle informationer eller generelle råd om ernæring, dyresundhed eller brugen af VIRBAC produkter, er kun vejledende. For ethvert spørgsmål, yderligere information eller rådgivning vedrørende produkter, opfordres KØBER til at kontakte sin dyrlæge eller VIRBAC direkte. 

10.3 SÆLGER hæfter alene efter købelovens almindelige mangelsregler, og er kun forpligtet til at levere produkter, der overholder de kontraktlige bestemmelser. Produkterne anses for at være i overensstemmelse med de kontraktlige bestemmelser, hvis følgende betingelser er opfyldt: (i) de skal være i overensstemmelse med beskrivelsen og have de egenskaber, der er angivet på WEBSIDEN; (ii) de skal være egnede til de formål, til hvilke produkter af denne art generelt er designet; (iii) de skal opfylde de kriterier og kvalitet og holdbarhed, der generelt accepteres for produkter af samme art, og som med rimelighed kan forventes.

 1. INTELLEKTUEL EJENDOM

11.1 SÆLGERS websted, logoer, tekster, fotos, navne og mere generelt er al kommunikation beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder, der tilhører SÆLGER, dens underleverandører eller andre tildelinger.

11.2 Det er forbudt at bruge og / eller foretage ændringer af intellektuel ejendomsret som beskrevet i denne artikel, f.eks. til kopiering eller gengivelse af tegninger, fotos, navne, tekster, logoer osv. Uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra SÆLGER.

 1. FORCE MAJEURE

12.1 Under ingen omstændigheder skal SÆLGER være ansvarlig eller kunne drages til ansvar for enhver fiasko eller forsinkelse i udførelsen af sine forpligtelser i henhold til dette, der opstår som følge af eller forårsaget af, direkte eller indirekte, forhold, der er uden for hans kontrol, herunder, uden begrænsning, strejker, arbejdsstop, ulykker, krigshandlinger eller terrorisme, civile eller militære forstyrrelser, nukleare eller naturkatastrofer eller forhold man ikke er herre over og afbrydelser, tab eller funktionssvigt i tjenester, kommunikation eller computer (software og hardware) tjenester; leveringsvanskeligheder, afbrydelse af transportører, lagerbrande eller enhver anden årsag, der hindrer SÆLGERS aktivitet og især SÆLGERS produktionsenhed, idet det forstås, at SÆLGER skal gøre en rimelig indsats, der er i overensstemmelse med accepteret praksis i veterinærbranchen for at genoptage ydeevnen som hurtigst muligt under omstændighederne. KUNDEN vil ikke være i stand til at tage påskud af forekomsten af disse omstændigheder for at nægte modtagelse af alle de producerede mængder.

 1. EJENDOMSFORBEHOLD 

13.1 SÆLGER forbeholder sig helt og fuldt ejerskabet af de solgte produkter indtil komplet betaling af den fulde pris, primært, omkostninger, skatter og obligatoriske bidrag inkluderet. 

 1. REKLAMATIONSRET

14.1. KUNDEN har ret til at klage over et defekt produkt/tjeneste eller i tilfælde af forsinket levering. Ved levering skal der dog tages forbehold for ferie og helligdage, læs mere på levering & returnering

14.2. I henhold til loven har KUNDEN ret til at klage over et produkt i 2 år eller inden porduktets udløbsdato, alt efter hvad der indtræffer først. 

14.3. KUNDEN skal sende sin klagemeddelelse til SÆLGEREN på virbac@virbac.dk med information om årsag og ordrenummeret og kontaktinformation. KUNDEN skal fremlægge et bevis at købet var sket via Virbacs webshop, f.ex. ordrenummer eller kreditkort kvittering. Klagen behandles af SÆLGEREN under betingelser at varen var beskadiget, havde skjulte fejl eller mangler, som var til stede ved modtagelsen. Reklamationsformularen skal udfyldes og fremsendes sammen med klagemeddelelsen. 

14.4. I tilfælde af en godkendt klage (se punkt 14:3) er KUNDEN berettiget til at kræve en erstatningsvare eller penge tilbage. 

14.5. SÆLGEREN aftaler returneringsmetode med KUNDEN, som selv afleverer pakken og betaler for returfragten. SÆLGEREN forpligter sig ikke til at kompensere for foruduanmeldte klager (se punkt 14:3), som er ikke blevet godkendt af SÆLGERENs Kundeservice. SÆLGEREN kompenserer heller ikke for kalger for udløbne produkter. Ved godkendte klager refunderer SÆLGEREN fragtomkostninger til KUNDEN.

14.6. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning med SÆLGEREN, kan KUNDEN indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Det koster kr. 160,- at klage til forbrugerklagenævnet. KUNDEN får pengene tilbage, hvis KUNDEN får medhold i sin klage.

Herudover er der mulighed for at klage til EU-Kommissionens online klageportal her http://ec.europa.eu/odr

 1. BEVISAFTALE

Ud over de gældende lovbestemmelser om anerkendelse af bevisværdien af digital skrivning anerkender KUNDEN den bevisværdi af e-mails og meddelelser foretaget af SÆLGER på WEBSIDEN eller via e-mail og andre dokumenter scannet i forbindelse med udførelsen af produktordren fra KUNDEN.

Det er underforstået, at denne bestemmelse hverken har virkningen eller formålet med at begrænse andre bevismidler, der er tilgængelige for KUNDEN.

 1. MINDREÅRIGE

Dette websted indgår ikke købsaftaler med mindreårige (under 18 år).

Læs også: 

Ofte stillede spørgsmål